Trafikpolitik

Herlev Byskole


Herlev Byskole vil gerne være med til at skabe sikker trafik for vores børn og unge.

Hvad er en trafikpolitik?

 • En trafikpolitik sætter fokus på trafik i undervisningen og på trafikvaner hos børn og voksne.
 • En trafikpolitik beskriver, hvad Skolen gør for at ruste børn og unge til at færdes sikkert i trafikken.
 • En trafikpolitik der beskriver, hvad der forventes af forældre.

Vi vil med denne folder sætte fokus på trafiksikkerheden omkring skolen.

I folkeskoleloven står der, at færdselslære er et obligatorisk emne, som alle elever skal undervises i.

Skolebestyrelsen besluttede derfor at nedsætte et udvalg, som fik følgende kommissorium:

 • At udarbejde principper for trafikundervisningen på skolen
 • At komme med forslag til, hvordan alle sikrest kan færdes til og fra skolen herunder sikre skoleveje

Det er trafikpolitikkens mål at skabe sikre og trygge rammer for elever, der færdes på vej til eller fra Herlev Byskole.

Herunder:

 • At alle tager ansvar og hjælper hinanden i trafikken
 • At forhindre at børn kommer til skade på vej til eller fra skole og fritidsinteresser, samt når de er på tur med skolen
 • At så mange elever som muligt cykler eller går til skole, så vi kan minimere antallet af biler på skolevejen om morgenen, og dermed gøre det mere sikkert at færdes
 • At trafiksikkerhed indgår som en naturlig del af skolens undervisning allerede fra børnehaveklasen, tilrettelagt af færdselslærere og øvrigt personale
 • Forældre, skolepersonale, politi og elever samarbejder om at sikre tryghed for eleverne på vej til og fra skole.

Transport til og fra skole

Skolebestyrelsen opfordrer Herlev Byskoles elever til at gå eller cykle til skole. Der er omkring skolens matrikler et tæt net af stier og villaveje, som gør det trygt at færdes som fodgænger og cyklist.  Se kort i midten af folderen!

Der er skolepatrulje ved fodgængerovergangen på Engløbet kl. 7.50 – 8.00

Hvis du alligevel vælger at køre dit barn til skole i bil, kan du gøre det mere trygt at færdes på parkeringspladserne omkring skolen ved:

 • At parkere i p-båsene fremfor at sætte barnet af på kørebanen.
 • At lære dit barn, hvordan det færdes blandt mange, der kommer til fods, på cykel og i bil.

Vær opmærksom på cyklister og fodgængere, når du stiger ud af bilen.

 

Vi forventer:

 • At forældre sætter sig ind i skoens trafikpolitik
 • At forældre træner skolevejen til fods og/ eller på cykel.
 • At man, hvis man kører sit barn i skole, parkerer lovligt og parkerer på en af de anbefalede p-pladser
 • At cykelparkering skal finde sted i stativerne
 • At eleverne gerne må bruge løbehjul/skateboard til og fra skole. Men i skoletiden skal begge transportmidler anbringes på de anviste steder.

Skolen hjælper på vej, men forældrene spiller hovedrollen

Herlev Byskole deltager i et stort antal trafikaktiviteter og kampagner arrangeret af cyklistforbundet, Rådet for Sikker Trafik, politiet m.v. Desuden er trafiksikkerhed et af de mange emner, der også indgår i skolens undervisning fra 0. - 9. klasse.
Skolens færdselsundervisning bidrager til at skabe sikker
trafik for vores børn og unge, men det er dig som forælder, der er den vigtigste rollemodel. Du spiller hovedrollen i at lære dit barn at begå sig i trafikken.

Det er kun dig som forælder, der kan træne dit barn i  at komme sikkert til og fra skole og fritidsaktiviteter.

Vi anbefaler:

 • At I bruger cykelhjelm
 • At I sørger for, at der er reflekser på børnenes tøj
 • At cyklerne er i orden, herunder også reflekser og lys
 • At forældre træner og aftaler hvilken transportvej eget barn skal vælge, ud fra at vælge en cyklesti/ gangsti som af forældre vurderes som sikker

Eksempler på aktiviteter i forbindelse med færdselsundervisningen
 

Hvad gør vi?

Hvornår gør vi det?

Skolestartskampagne

0. årg

ABC - Alle Børn Cykler

3. årg + evt 4. årg

Lys på med Ludvig

3. og 4. årg

Færdselskursus

3.-4.-og 5.  årg

Cykelistopmærksomhed

Udeskole-årgange

Skolepatrulje (inkl. uddannelse)

7. årg

LIVE ambassadør (vedr. trafikulykker)

8.+9. årg

Trafiksikkerhed i øjenhøjde(Børneulykkesfonden)

Ad hoc

Nederen forældre
(cykelhjelm-kampagne)

Ad hoc

Sikker skolevej ml Eng og Elv

SFO/klub

Cykelbane

3.  og 4. årg SFO/Klub

Gå-prøve

Evt 0. årg

Cykellege

SFO/1. maj

Gå/cykelbusser

Ad hoc


Herlev Kommune prioriterer de sikre skoleveje. Hvis du opdager huller i stien, manglende beskæring, belysning eller snerydning, indberet da problemet via hjemmesiden https://www.herlev.dk/borger/trafik-veje/tip-herlev eller via app’en Tip Herlev.