Skolebestyrelsens møde mandag d. 17.12. 2018 kl. 18-20 afd. Eng mødelokale

Deltagere, Skolebestyrelse.

Forældre: Christina Luthi, Jakob Skov Nielsen, Kim Kjellberg, Kim Rosenberg, Lars Jacobsen, Morten Nielsen, Thomas Seiger Behrens

Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

Medarbejderrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Diane Rossing

Elevrådsrepræsentanter: Ida Marie og Silvia

Mødeleder: Christina Luthi

Referent: Helle Seliger

Punkt

Uddybende kommentar

Tid

Godkendelse af referat af møde 22.11.

 

Kl. 18-18:10

Valg af ordstyrer

 

Kl. 18 -18:10

Forældrene og skolen

 

Overordnet planlægning og drift

  • Profilering
  • Løft af Top og Bund, oplæg v/ Hanne)
  • Budgetopfølgning
  • Skoleindskrivning

 

Kl. 18:10 – 19:10

Orientering fra ledelse

IT- netværk, Økonomi 18, Budget 19, Udendørs Læringsarealer (Elverhøj) Medarbejderomsætning, Inklusion, Tilbagemelding høringssvar Fagmiljø

Kl. 19.10 – 19.20

Orientering fra Skoleråd:

 

 

Valg af suppleant, Forslag til representant fra erhvervsliv i skoleråd, Oplæg fra Lindehøj vedr. Trivselsforældre, Seminar hvert 2. år?

Kl. 19:20 – 19:30

Orientering fra elevrådet

 

Kl. 19.30 – 19.40

Orientering fra formand

Kommunikation til forældre

Kl. 19.40 – 19.45

Orientering fra Medarbejdere

 

Kl. 19:45 – 19:50

Opsummering referat

 

Kl.  19:50 – 19:55

Evt.  + lukket punkt

 

Kl.  19:55 – 20.00

Med venlig hilsen

Christina Luthi, Formand

og

Hanne Hansen, Skoleleder