Dagsorden til skolebestyrelsesmøde på Herlev Byskole, afd. ENG
Torsdag d. 24.10. 2018
 
 
Deltagere:
 
Forældre:
Christina Luthi
Jakob Skov Nielsen
Kim Kjellberg
Kim Rosenberg 
Lars Jacobsen
Morten Nielsen
Thomas Seiger Behrens
 
Kommunalbestyrelsens repræsentant:
Michelle Møller Amundsen
 
Skolens ledelse:
Hanne Hansen
Helle Seliger
 
Medarbejderrepræsentanter:
sbjørn Reffstrup
Diane Rossing
 
Elevrådsrepræsentanter:
Ida Marie
Silvia
 
Mødeleder: Christina Luthi
Referant: Helle Seliger
 
Punkt Uddybende kommentar Tid
Godkendelse af re-ferat af møde 18.09. Kl. 18-18:10
Valg af ordstyrer Kl. 18 -18:10
Forældrene og skolen/ Fokus på Høringsvar A.
Skolebestyrelsen skal udarbejde et høringsvar vedr. Ombygning på HBS Eng.
 
Arkitekt Martin Roald –SMAK fremlægger
 
B.
Skolebestyrelsen skal have orientering omkring forandring af Bygningskapacitet på HBS Elverhøj. 
Arkitekt Martin Roald – SMAK fremlægger
 
C.
Skolebestyrelsen aftaler vedr. høringssvar
 
  Kl. 18:10 – 19:10
Orientering fra le-delse IT, Økonomi Kl. 19.10 – 19.15
Orientering fra Ud-valg: Bilag er vedhæftet
 
Værdiregelsæt (Hanne, Thomas, Lars, Asbjørn)
 
Kontaktforældre (Helle, Morten, Jacob, Kim K)
Kl. 19:15 – 19:25
Orientering fra elevrådet Kl. 19.25 – 19.30
Orientering fra formand SB-seminar, Kontaktforældremøde Kl. 19.35 – 19.45
Orientering fra Medarbejdere Kl. 19:45 – 19:50
Opsumring referat Kl.  19:50 – 19:55
Evt.  + lukket punkt Kl.  19:55 – 20.00
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Christina Luthi, Formand 
 
Og 
Hanne Hansen, Skoleleder