DAgsorden for skolebestyrelsens møde mandag d. 20.6. 2018 kl. 18-21 afd. Eng kontorets mødelokale

Forældre: Christina Luthi, Jakob Skov Nielsen, Kim Kjellberg, Kim Rosenberg,

Lars Jacobsen, Morten Nielsen Thomas Seiger Behrens

Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod

Elevrådsrepræsentanter: Endnu ikke valgt

 

Punkt

Uddybende kommentar

Tid

Velkomst til bestyrelsesarbejdet ved skoleleder

Velkomst og kort introduktion

Kl. 18-18.15.

Konstituering af bestyrelse

Der skal vælges formand og næstformand blandt de forældrevalgte

Kl. 18.15- 18.30

Valg af repræsentanter til skoleråd

Forældrerep. Der skal vælge 3 repræsentanter til skoleråd Herlev Kommune

Kl. 18.30 -18.40

Valg af kontakt og trivselsforældre til skoleår 2018/19

Beslutning:

Skal der fortsat vælges Kontakt og trivselsforældre i skolens klasser?

Kl. 18.40 – 18.50

Introduktion til Herlev Byskole afd. Eng

Introduktion og beskrivelse af afd. Eng ud fra:

  • Bygningskapacitet
  • Brugergrundlag
  • Samarbejdsfora

 

Kl. 18.50 – 19.30

Transport

Egen transport til afd. Elverhøj

 Kl. 19.30 – 19.45

Introduktion til Herlev Byskole afd. elverhøj

Introduktion og beskrivelse af afd. Eng ud fra:

  • Bygningskapacitet
  • Brugergrundlag
  • Samarbejdsfora

 

Kl. 19. 45- 20.30

Opsamling og forslag til Skolebestyrelsens årshjul

HH fremlægger skolebestyrelsens årshjul

Opsamling fra dagens møde

 

Kl. 20.30 - 20:50

Evt.  + lukket punkt

 

Kl.  20.50 – 21.00

 

Med venlig hilsen

 

Hanne Hansen, Skoleleder