Dagsorden til skolebestyrelsesmødet tirsdag d. 18.9. 2018 kl. 18-20 i afd. Eng mødelokale


Forældre: Christina Luthi, Jakob Skov Nielsen, Kim Kjellberg (afbud), Kim Rosenberg,

Lars Jacobsen, Morten Nielsen, Thomas Seiger Behrens

Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

Medarbejderrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Diane Rossing

Elevrådsrepræsentanter:

Mødeleder: Christina Luthi

Referant: Helle Seliger

 

 

 

Punkt

Uddybende kommentar

Tid

Godkendelse af referat af møde 20.8.

 

Kl. 18-18:10

Valg af ordstyrer

 

Kl. 18 -18:10

Forældrene og skolen/ Eleverne og undervisningen

A.

Formanden præsenterer årshjul for skolebestyrelse 2018/19

B.

Værdiregelsæt, oplæg v/ Hanne      

a) Ordensregler     

b) Princip for håndtering af  klageinstans vedr. elevmobning

C.

Kontaktforældres funktion – og  planlægning af årets  kontaktforældremøder (datoer), oplæg v/ Morten

D.

Økonomi (skriftlig redegørelse v. Hanne)

a) Budgetstatus 2018

b) Budgetforslag 2019  

 

 

Kl. 18:10 – 19:10

Orientering fra ledelse

 

 

Orientering fra Skolerådet

HBS er repræsenteret ved: Morten Nielsen og Kim Kjellberg

Kl. 19:15 – 19:25

Orientering fra elevrådet

 

Kl. 19.25 – 19.30

Orientering fra formand

 

Kl. 19.35 – 19.45

Orientering fra Medarbejdere

 

Kl. 19:45 – 19:50

Opsumring referat

 

Kl.  19:50 – 19:55

Evt.  + lukket punkt

 

Kl.  19:55 – 20.00

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Christina Luthi, Formand

 

Og

Hanne Hansen, Skoleleder