Fællesskabet

Den bærende enhed på Herlev Byskole er, at vi alle er fælleskabet;

Som elev på Herlev Byskole skal du opleve, at du hver dag bliver klogere, og at skolen har høje forventninger til dig. Du skal opleve, at undervisningen inspirerer og udfordrer dig, og at den giver dig ambitioner om at gøre dit allerbedste. Du skal opleve, at skolen er et forpligtende fællesskab, der udvikler din forståelse for dig selv, dine medmennesker og verden omkring dig.

Som forældre til elever på Herlev Byskole skal I opleve, at skolen prioriterer et tæt samarbejde mellem skole og hjem, hvor I er en forpligtigende samarbejdspartner og at skolens nære fællesskab er et stærkt fundament for jeres børns læring og trivsel.

Som medarbejder på Herlev Byskole skal du opleve at være del af en fagligt og pædagogisk udviklende arbejdsplads, hvor der er plads til at drage omsorg for den enkelte elev. Du skal opleve at være en del af et kollegialt fællesskab, hvor et tæt samarbejde om elevernes faglige udvikling og trivsel er en naturlig del af hverdagen.