Mål:

Herlev Byskole’s mål er at give eleverne en skolegang, der gør dem til livsduelige mennesker med alsidig faglig ballast, ansvarsfølelse for fællesskabet, lyst til videre uddannelse og mod på livet.

Læringssyn:

Skolens dagligdag er båret af et læringssyn, hvor udgangspunktet er at;

Børn og unge lærer bedst i et struktureret og ambitiøst læringsmiljø med klare mål

Derfor tilstræber vi,

 • at undervisningen har tydelige læringsmål
 • at undervisningen har tydelig organisering og genkendelig struktur
 • at undervisning synliggør værdien af at gøre sig umage.

Børn lærer bedst i et trygt og motiverende læringsfællesskab

Derfor tilstræber vi,

 • at undervisningen giver eleverne tro på egne evner og lyst til at lære nyt

 • at undervisningen inddrager elevernes erfaringer og hverdagsforestillinger

 • at læringsfællesskabet er præget af gode relationer, engagement og samarbejde.

Børn lærer bedst gennem varierede aktiviteter og passende udfordringer

Derfor tilstræber vi,

 • at eleverne tilskyndes til at eksperimentere, skabe og prøve sig frem
 • at undervisningen er præget af forskellige arbejds- og organisationsformer
 • at undervisningen udfordrer eleverne på forskellige faglige niveauer.

Børn lærer bedst, når de er bevidste om deres egen læring

 • Derfor tilstræber vi,
 • at eleverne bliver guidet og anerkendt i deres læreproces
 • at eleverne får hyppig feedback om deres indsats
 • at eleverne bevidstgøres om sammenhængen mellem indsats og progression.