Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag  d. 20.6. 2018 kl. 18-20 på Herlev Byskole, afd. ENG

Skrevet af: HH/AS  nr. 17 01 01 SB 66

Deltagere:

Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, Mikkel Eskam Weidermann

Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod

Elevrådsrepræsentanter: Lukas og Silvia

Dagsorden:

Kl. 18:00 – 18.15

 1. Valg af ordstyrer

 2. Godkendelse af referat af møde d. 3. 4.18

KL. 18.15 – 19.00

 1. Gennemgang af Årsberetning

 2. Eleverne og undervisningen

 3. < >< >< >< > 

   

  1. Orientering fra Elevrådet

  2. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE)

  3. Orientering fra Formand: (V. AS)

  4. Orientering fra ledelse (v. HE/HH)

  5. Planlægning af næste skoleår,- status

  6. < >

   Persondata-orientering

  7. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA)

  8. Evt. lukket punkt

   

   Kl. 19.20 -20:00.

  Afsked med nuværende skolebestyrelse

   

  Med venlig hilsen

  Hanne Hansen

   

  På vegne af

  Allan Strøbæk, Formand for Skolebestyrelsen