Referat af skolebestyrelsesmøde Torsdag d. 5.4. 2018 kl. 19-21 på afd. Eng kontorets mødelokale

Deltagere:

Skolebestyrelse: Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Koshin Jama,

Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod

Elevrådsrepræsentanter: Silvia

Afbud: Deniz Benli og Lukas

 

Dagsorden:

Kl. 19:00 – 19.15

 1. Valg af ordstyrer

  Asbjørn Reffstrup blev valgt

      1.a Kommende møder – og mødetidspunk

           Fremadrettet vil skolebestyrelsens  møder blive afholdt i tidsrummet

          kl. 18-20 ( mødet indledes med en let anretning)

           

 

KL. 19.15 – 21.00

 1. Overordnet planlægning og drift

 2. Skolebestyrelsesvalg; Orientering fra Valgbestyrelsen

 3. På nuværende tidspunkt er valglisterne næste udfyldt. Vi regner med der bliver ”fredsvalg” den 10.4.18.

 4. Valghandling og Årsmøde – bliver et fællesmøde med temaet- -- Mød ”din ”kandidat- og hør om kandidatens mærkesager.

 5. Opsamling budget 17 og planlægning af budget 18

 6. Skoleåret 16/17 er afsluttet med et lille overskud. Mindre forbruget er øremærket udbetaling af overtid, samt etablering af udeareal samt understøttelse af klubtilbuddet.

 7. Budget 18- Skolebestyrelsen har sendt høringssvar omhandlende den nye budgetmodel. Vi håber modellen bliver vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet maj 2018

   

 8. Høringssvar og henvendelser fra Skolebestyrelsen

 9. Formand Allan Strøbæk har i samarbejde med Kildegårdskolens formand sendt en fælles henvendelse/ opråb til DASK. Målet med henvendelsen var at sikre, at skolerne kan disponere over mindre forbruget fra 2017 jf. punkt 2.b.

 10. Udviklingsplan for Herlev Byskole, Skoleåret 18/19

  Oplæg ved skolens ledelse jf. bilag

 11. Tilsyn med skolens fysiske forhold

  Reminder om, at skolebestyrelsen har tilsynspligt

  E:  Sprogfag fra 5. kl. holdstørrelse

 12. Skolebestyrelsen besluttede at fransk tilbydes på en af matriklerne. Denne præmis skal være kendt, når eleverne ønsker 2. sprog(tysk eller fransk)

 

 

 Kl. 20.30 – 20:50

 

 1. Orientering fra Elevrådet

  Jf. vedhæftet referat/bilag

   

 2. Orientering fra Skolerådet:

 3. Temaet var overgangen fra daginstitution til skole. Dette tema gav anledning til god og konstruktiv dialog på tværs af organisationerne.

   

 4. Orientering fra Formand: (V. AS)

 5. Der er sendt diverse høringssvar til Dask jf. punkt 2.a

   

 6. Orientering fra ledelse (v. HE/HH)

 7. Status ved evt. konflikt

  Elever i specialtilbud er undtaget ved en evt. lockout. Det betyder, at de lærere der underviser skolens læseklasser ikke vil være indbefattet et lockoutvarsel. De lærere skal så udbyde undervisning under en evt. lockout.

 8. Status vedr. elevtal næse skoleår

  Elevtallet er 849 elever.

 9. Orientering fra medarbejdere:

  Resultatet af ok 18 afventes.

 

 1. Evt. lukket punkt

   

  Referent Helle Seliger