Torsdag d. 5.4. 2018 kl. 19-21 på afd. Eng i kontorets mødelokale

Deltagere:

Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, Mikkel Eskam Weidermann

Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod

Elevrådsrepræsentanter: Lukas og Silvia

Dagsorden:

Kl. 19:00 – 19.15

 1. Valg af ordstyrer

 

KL. 19.15 – 21.00

 1. Overordnet planlægning og drift

 2. Skolebestyrelsesvalg; Orientering fra Valgbestyrelsen

 3. Opsamling budget 17 og planlægning af budget 18

 4. Høringssvar og henvendelser fra Skolebestyrelsen

 5. Udviklingsplan for Herlev Byskole, Skoleåret 18/19

 6. Tilsyn med skolens fysiske forhold

  E:  Sprogfag fra 5. kl. holdstørrelse

 

 Kl. 20.30 – 20:50

 

 1. Orientering fra Elevrådet

 2. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE)

 3. Orientering fra Formand: (V. AS)

 4. Orientering fra ledelse (v. HE/HH)

 5. Status ved evt. konflikt

 6. Status vedr. elevtal næse skoleår

 7. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA)

 

 1. Evt. lukket punkt

   

  Med venlig hilsen

  Allan Strøbæk, Formand for Skolebestyrelsen