Referat skolebestyrelsesmøde onsdag d. 28.2. 2018 Tid: kl. 19-21

Deltagere:

Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama,

Hanne Hansen og Helle Seliger

Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod

Afbud: Mikkel Eskam Weidermann, Michelle Møller Amundsen, Lukas

 1. Valg af ordstyrer

  Asbjørn Reffstrup blev ordstyrer

      1.a Referat godkendt

  Forældrene og Skolen:

 2. Facebook; brug af digitale medier

  Vi er blevet opfordret af DASK til at benytte Facebook som en del af skolens profilering.

  Skolens ledelse er meget opmærksom på, at der skal stram syring til anvendelsen. På Herlev Byskole er det 2 ledelsesrepræsentanter der lægger billeder og tekst op.  Der er lukket ned for kommentarfeltet. Og et af kriterierne er, at der ikke må være nærbilleder/profilbilleder af enkelte børn-unge.

  Skolens ældste elever har lærerstyrede – lukkede Facebook profiler, der bruges til kommunikation.

  Skolebestyrelsen afventer udviklingen- og har et ønske om at temaet ”Brugen af sociale medier” kan blive et punkt på et af årets skolerådsmøder.

   

 3. Opsamling Kontaktforældremøde d. 27.2.18

  Mødet blev aflyst grundet ringe interesse for mødet.

  Diskussion:

  Der har været relativt ringe tilslutning til kontaktforældre arrangementerne i skoleåret 2017/2018. Hvilken grund?

  Er den nuværende konstruktion med kontaktforældre som bindeled mellem forældre og skolebestyrelse den rette?

  Skal vi fremadrettet invitere alle interesserede forældre til bestyrelsens arrangementer- og dermed ikke fokusere på kontaktforældregruppen?

  Opsamling på diskussion:

  Skolebestyrelsen ønsker dialog om klub på Herlev Byskole- og der inviteres til et møde for alle interesserede, hvor bestyrelsen kan begrunde prioriteringerne.

  Temaerne bliver:

 4. Bestyrelsens valg-prioritering

 5. Hvad skal en klub kunne?

 6. Hvad vil vi som forældre bidrage med?

 7. < >

  Valgprocedure for skolebestyrelsesvalg

 8. Valgbestyrelsen indleder arbejdet.

 9. Der vil ikke være mulighed for elektronisk valghandling i 2018.

  E:  Sprogfag fra 5. kl. holdstørrelse

                        Herlev Byskole har tilbudt valg mellem tysk/fransk i 5 klasse.

  Det er en udfordring, da relativt få elever ønsker fransk – og få elever på franskholdene betyder rigtig mange elever på tyskholdene.

  Det er ligeledes en udfordring, at det er næste umuligt at ansætte kvalificerede fransklærere- da der næsten ikke uddannes lærere med linjefaget fransk.

  Der skal være 21 elever på et hold for at det kan fungere økonomisk.

  Konsekvens-

  Skolebestyrelsen vil via skolens ledelse rette henvendelse til Kildegårdskolen- for at få viden om hvorledes Kildegårdskolen håndterer, at de kun udbyder fransk på en matrikel.

 1. Orientering fra Elevrådet

  Orientering omhandlende:

 2. < >< >

  Arbejdet på hold

 3. Glæden ved nye borde og stole samt mulighed for langtidslån af computere/crome book.

 4. Orientering fra Skolerådet: Intet møde

 5. Orientering fra Formand: Intet

 

 1. Orientering fra ledelse :

 2. Etablering af elever til kommende bh. Kl.

 3. Budget 2018

 4. Esko- Eng 2018

  I forbindelse med ESKO på matrikel Eng- er det ledelsens ønske at lyskilder i fynsfløjen prioriteres

   

 5. Orientering fra medarbejdere:

 6. Alle glæder sig til uge 10- temauge omhandlende FN´s verdensmål

 7. To lærere er stoppet og to nye lærere er startet.

 8. Resultatet af OK 18 afventes med spænding.

 

Referat- Helle Seliger