Dagsorden til skolebestyrelsesmøde onsdag d. 28.2. 2018 kl. 19-21


Deltagere:

Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, Mikkel Eskam Weidermann

Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod

Elevrådsrepræsentanter: Lukas og Silvia
 

Dagsorden:

Kl. 19:00 – 19.15

 1. Valg af ordstyrer og referant


Kl. 19.15 – 21.00

 1. Forældrene og Skolen:

 2. Facebook; brug af digitale medier

 3. Opsamling Kontaktforældremøde d. 27.2.18

 4. < >

  Valgprocedure for skolebestyrelsesvalg

  E:  Sprogfag fra 5. kl. holdstørrelse

   Kl. 20.30 – 20:50

   

 5. Orientering fra Elevrådet

   

 6. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE)

   

 7. Orientering fra Formand: (V. AS)

   

 8. Orientering fra ledelse (v. HE/HH)

 9. Etablering af elever til kommende bh. Kl.

 10. Budget 2018

 11. Esko- Eng 2018

 12. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA)

 

 1. Evt. lukket punkt

   

  Med venlig hilsen

  Allan Strøbæk, Formand for Skolebestyrelsen