Dagsorden til Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 06.02. 18 kl. 19 - 21

 

Deltagere:

Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, Mikkel Eskam Weidermann

 

Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

 

Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod

 

Dagsorden:

Kl. 19:00 – 19.15

  1. Valg af ordstyrer og referant

KL. 19.15 – 21.00

  1. Drøftelse og beslutning vedr. skolebestyrelsens arbejdsform

     v. Formand

  2. Skolebestyrelsens arbejde omkring Klub-forløb

     

Med venlig hilsen

Allan Strøbæk, Formand for Skolebestyrelsen