Skolebestyrelsesmøde, mandag d. 18.12. 2017 kl. 19-21 på Herlev Byskole afd. ENG

 

Deltagere:

Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, Mikkel Eskam Weidermann

Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod

Elevrådsrepræsentanter: Lukas og Silvia

Dagsorden:

Kl. 19:00 – 19.15

 1. Valg af ordstyrer

 2. Godkendelse af referat fra møde d. 23.11.17.

 

KL. 19.15 – 20:00

 1. Det Gyldne Punkt:

  Forslag om ændret klubstruktur og organisering med udgangspunkt i nedenstående orienteringer:

 2. Medlemskabsudvikling i årerne 2011-2017

 3. Fremmøde registrering/ overslag i årene 2011-2017

 4. Fremmøde undervisningsdage )( skolefridage

 5. Medarbejderresourse 2015-2017-2018

 6. < >

  Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE)

 7. Orientering fra Formand: (V. AS)

 8. Orientering fra ledelse (v. HE/HH)

 9. Kommende skolebestyrelsesvalg

 10. Økonomi 2018

 11. Kapacitetstilpasning

 12. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA)

 13. Orientering fra elever

KL. 20:15:

Evt. Orientering vedr. enkelt sager,- (lukket møde)

 

Med venlig hilsen

Allan Strøbæk       Hanne Hansen

Formand for SB  /   Skoleleder