Dagsorden til skolebestyrelsesmøde, tirsdag d. 23.1. 18 kl. 19-21 på Herlev Byskole, afd. ENG.

Deltagere:

Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, Mikkel Eskam Weidermann

Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod

Elevrådsrepræsentanter: Lukas og Silvia

 

Dagsorden:

Kl. 19:00 – 19.15

 1. Valg af ordstyrer

 2. Godkendelse af referat fra møde d. 18.12.17.

KL. 19.15 – 20:00

 1. Det Gyldne Punkt:

 2. Princip for Lejrskole – Genbesøg

 3. Planlægning af Kontaktforældremøde d. 27.2.18

 4. Høring af kvalitetsrapport

  Kl. 20:00 – 20:15

 5. Orientering fra Elevrådet

 6. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE)

 7. Orientering fra Formand: (V. AS)

 8. Orientering fra ledelse (v. HE/HH)

 9. Afslutning budget 2017

 10. Budget 2018

 11. Indskrivning – Etablering af skolestartere

 12. Herlev Byskole Facebook

 13. Bygnings- kapacitet – brugerudvalg

 14. Kommende skolebestyrelsesvalg

 15. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA)

KL. 20:15:

Evt. Orientering vedr. enkelt sager,- (lukket møde)

 

Med venlig hilsen

Allan Strøbæk       Hanne Hansen

Formand for SB  /   Skoleleder