Referat af skolebestyrelsesmøde på Herlev Byskole, afd. Eng, mandag d. 23. januar 2018 kl. 19-21

Deltagere:
Allan Strøbæk, Thomas Seiger Behrens, Hanne Hansen, Helle Seliger, Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod

Afbud:
Deniz Benli, Niels Henning Jørgensen, Koshin Jama, Mikkel Eskam Weidermann, Michelle Møller Amundsen, Lukas og Silvia

 

 1. Valg af ordstyrer

Asbjørn Reffstrup blev ordstyrer

 

 1. Godkendelse af referat fra møde d. 18.12.17.

Godkendt

 

 1. Det Gyldne Punkt:

 

 1. Princip for Lejrskole – Genbesøg
  Taget til efterretning

 

 1. Planlægning af Kontaktforældremøde d. 27.2.18
  Oplæg ved repræsentant for Børns vilkår – Temaet er: Forældreansvar /digital dannelse.
  Kontaktforældre og personalerepræsentanter deltager sammen med skolebestyrelsen.

 

 1. Hørring af kvalitetsrapport
  Hørringssvar: Skolebestyrelsen på Herlev Byskole tager kvalitetsrapporten til efterretning.
  Resultaterne i rapporten vil blive anvendt i skoleårets planlægning- for at understøtte en positiv udvikling på Herlev Byskole.

 

 1. Orientering fra Elevrådet
  Eleverne er på elevrådsuddannelse.
  Eleverne arbejder med, at årets Gallafest 1.2.18 bliver en god oplevelse for alle i overbygningen.

 

 1. Orientering fra Skolerådet:
  Intet møde siden sidst.

 

 1. Orientering fra Formand:
  Intet

 

 1. Orientering fra ledelse
 • Afslutning budget 2017- tages til efterretning
 • Budget 2018- afventer ny normeringsmodel
 • Indskrivning – Etablering af skolestartere- 88 skolestartere maj 2018
 • Herlev Byskole Facebook- Skal der udarbejdes princip for brugen af facebook?
 • Bygnings- kapacitet – møde i  brugerudvalg i uge 8.
 • Kommende skolebestyrelsesvalg- Formand+ skolereder + repr. Thomas Seiger Behrens er skolens udvalg der skal forberede valget.
 •  
 1. Orientering fra medarbejdere:

Evaluering af skolepædagogernes arbejdstid er påbegyndt
Alle arbejder frem mod temauge i uge 10. Vi skal arbejde med FN´s verdensmål.

    Evt.
        Orientering vedr. enkelt sager,- (lukket møde)

 

 

Referent: Helle Seliger