Referat af skolebestyrelsesmøde på Herlev Byskole, afd. Eng, mandag d. 18.12. 2017 kl. 19-21

 

Deltagere:

Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk,, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama,

 

 Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

 

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

 

Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod

 

Elevrådsrepræsentanter: Lukas og Silvia

 

Deltog ikke: Niels Henning Jørgensen, Mikkel Eskam Weidermann

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer

 

Asbjørn Reffstrup blev ordfører

 1. Godkendelse af referat fra møde d. 23.11.17.

 

Godkendt

 1. Det Gyldne Punkt:

 

Forslag om ændret klubstruktur og organisering med udgangspunkt i nedenstående orienteringer:

 

 • Medlemskabsudvikling i årerne 2011-2017
 • Fremmøde registrering/ overslag i årene 2011-2017
 • Fremmøde undervisningsdage )( skolefridage
 • Medarbejderresourse 2015-2017-2018
 • Arbejdsmiljø-undersøgelse

 

 

 

På baggrund af diverse orienteringer og en konstruktiv dialog besluttede bestyrelsen, at sende ansøgning til Kommunalbestyrelsen.

Ansøgning:

Skolebestyrelsen på Herlev Byskole anmoder om, at kommunalbestyrelsen vil samle klubtilbuddet på Herlev Byskole til en samlet klub på matrikel Eng.

Begrundelse:

En samlet klub vil understøtte FSR ved at være med til at skabe en spændende og varieret dag. Så alle børn kan blive så dygtiger de kan.

Økonomi:

Det er vigtig ,at der i budgettet for kapacitetsudviklingen tages højde for, at der skal afsættes midler til istandsættelse af klub – Herlev Byskole.

 1. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE)

 

Der har ikke været skolerådsmøde siden sidste  SKB møde.

Skolerådsmøderne er fremadrettet planlagt med mødetiden kl. 17-19. En mødetid der udfordrer nogle medlemmer og andre medlemmer oplever det som en kvalitet.

 1. Orientering fra Formand: (V. AS)

 

Formanden har fået henvendelser fra klubpersonale vedr. de professionelles frustration over uvished og mangel på kvalitet i arbejdet.

 1. Orientering fra ledelse (v. HE/HH)
 •  Kommende skolebestyrelsesvalg
 • Økonomi 2018
 • Kapacitetstilpasning

 

 

 

Michelle Møller Amundsen er udpeget af kommunalbestyrelsen til at forestå det kommende skolebestyrelsesvalg- dvs. Michelle i samarbejde med Hanne Hansen skal udarbejde en plan for valghandlingen.

 

Vi afventer eventuelle styrelsesændringer- og når ændring er udmeldt- indledes planlægningen af valget

 

 

 

 1. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA)

 

 • Det er en travl tid
 • Alle er optaget af arbejdet med FN verdensmål og den kommende temauge- 10
 • Mange nye kolleger- som er faldet godt til på Byskolen.
 • Glad for skolens nye lille film omhandlende Herlev Byskole.
 1. Orientering fra elever

 

Elevrådet har været til møde i elevforum.

På mødet var:

 • Samarbejdsøvelser
 • Informationer om de andre skolers elevråd
 • Information om det kommende kursus i elevrådsarbejdet.

Derudover:

Skal overbygningen have julebold den 19.12.17

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt. Orientering vedr. enkelt sager,- (lukket møde)

 

 

 Referent Helle Seliger