Referat af skolebestyrelsesmøde på Herlev Byskole afd. ENG, torsdag d. 23.11. 2017 kl. 19-21


Deltagere:

Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, , Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, 

 

 Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

 

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

 

Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup 

 

Elevrådsrepræsentanter: Lukas og Silvia

 

Afbud: Mikkel Eskam Weidermann, Niels Henning Jørgensen og Janne Linnerod

 

Referat

1. Valg af ordstyrer

Asbjørn Reffstrup

2. Godkendelse af referat fra møde d. 25.10.17

Godkendt

                                                                                                   1

3. Det Gyldne Punkt:

 

Overordnet planlægning og drift

 

 Opfølgning fra Kontaktforældremøde d. 13.11.17

 • SFO
 • KLUB

 

 

Gennemgang og justering af bilag.

Opsamling på kontaktforældremødet.

Refleksioner- stikord:

Dejligt, at der er anerkendelse af SFO tilbuddet på HBS.

Et stort fokus er:

 • Brobygning
 • Kommunikation
 • Information
 • Relationers betydning.

SFO2-klub er meget udfordret.

 At sikre et tilbud af høj kvalitet inden for de nuværende rammer er en næsten en umulig opgave. 

Konklusion:

SKB anbefaler, at ledelsen udarbejder et velbegrundet og konkret forslag om at klubtilbuddet på HBS  samles på en matrikel.

Fokus:

 • Brobygning- overgange
 • Kommunikation/information
 • Understøtte venskaber Ø Sikre sammenhængskraften Ø HUSK!4 klasserne er unge!
 • Gåbus?
 • Aftenåbning- ungetilbud
 • Personalet får gode arbejdsbe-

tingelser - 

 • Tilbuddet bliver alsidigt- kvalitet 

 

2

 

 

 

 

4. Kapacitetsproces vedr. anvendelse af bygninger og elevtilgang

 • Betydning for Elverhøj
 • Betydning for

Klubtilbud

 • Betydning for Eng

 

Brugerudvalget består af 2 ledere+2 personaler+1 bestyrelsesformand.

Procesplan udarbejdes og bestyrelsen vil følge arbejdsgruppens arbejde tæt.

5. Trafik-plan til vedtagelse

 

Trafikplan vedtaget- med enkelte justeringer

6. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE)

 

Oplæg vedr. arbejdet med MU 

Diskussion omhandlende skolerådets berettigelse og funktion.

7. Orientering fra Formand: (V. AS)

 

Formanden har været på meget inspirerende landsmøde i – Skole- og forældre regi.

Blomster til ledelsen (-:

 

8. Orientering fra ledelse (v.

HE/HH)

 • Kommende skolebestyrelses-

valg

 • Økonomi 2018

 

 

Vi afventer evt. ændringer i styrelsesvedtægten omhandlende skb –valg.

Ny økonomimodel i 2018

9. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA)

Afslutte APV

AMR gruppen skal udarbejde handleplan m.m.

 

10. Orientering fra elever

 

Jf. bilag

Referat fra elevrådsmøde

Referent- Helle Seliger