Referat af skolebestyrelsesmøde på Herlev Byskole afd. Eng onsdag d. 25.10. 2017 kl. 19-21 
 
 
Deltagere: Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens  Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen 
 
Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger 
 
Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod 
 
Elevrådsrepræsentanter: Lukas og Silvia Deltog ikke:, Koshin Jama, Mikkel Eskam Weidermann 
 
Dagsorden: 
 
Referat 
1. Valg af ordstyrer 
 
Asbjørn Reffstrup 
2. Godkendelse af referat fra møde d. 26.09.17. 
 
Godkendt 
Herlev   Kommune 
 
Herlev Byskole Engskolevej 1 2730 Herlev 
 
Telefon  44 52 56 26 Telefax  44 92 09 61 
 2 
3. Det Gyldne Punkt: 
 
Overordnet planlægning og drift 
 
 Princip for anvendelse af digitale medier  (genbesøg) 
Kort udveksling af synspunkt vedr. princip 
 
 
Kort udveksling af synspunkt vedr. princip. 
Enkelt justering ønskes: 
 Sætningen- Medarbejderne kan ved grov adfærd i skoletiden give karantæne for brugen digitale medier, og mobiltelefoner mm. Kan inddrages. Forældrene vil i sådanne tilfælde blive orienteret. Ændres til: 
 Elevernes dannelse styrkes ved, at de bruger digitale medier til at ytre sig og skabe nyt. De voksne skal lære børn og unge at agere i en digital kultur. 
Hvis det vurderes, at elevernes fokus udfordres af ”forstyrrelser ved telefonen”-  kan de voksne vælge at  indsamle elevernes mobiltelefoner. 
Ved grænseoverskridende digital adfærd – kan der gives karantæne for brugen af digitale medier- Forældrene vil i sådanne tilfælde blive orienteret.  
  
 
 Udviklingsplan for HBS; Opfølgning af igangværende processer og indsatser; Det stærke samarbejde, Det stærke Fællesskab, Den stærke læring og undervisning 
 
Planen – skolen ”firkløver” blev genbesøgt. Særligt observationspunkt vil være, at undervisningen ikke bliver styret af test. Brugen af data skal effektueres i den ”brede forståelse”. 
 Trafik-plan opfølgning  
 
Trafikudvalgets arbejde tages til efterretning- og bestyrelsen ønsker, at det bliver elevernes forældre, der rådgiver deres barn om valg af tryg skolevej. 
 Kontakt-forældremøde November 
 
Fokus på fritidsdelen. Skolens ledes har ansvaret for program. Bestyrelsen deltager som aktive medspillere. 
 3 
4. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE) 
 
5. Orientering fra Formand: (V. AS) 
 
6. Orientering fra ledelse (v. HE/HH) 
  Kommende skolebestyrelsesvalg 
 
 Orientering fra forældremøder 
 
 Orientering vedr. Kapacitet og bygningsforandring 
 
7. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA) 
 
8. Orientering fra elever 
 
Intet 
 
 
 
 
 
Allan Strøbæk har været til Formandsmøde- Målet med mødet var at reflektere over begrebet- Datalittery. Formandsårsmøde den 17. november 2017. 
 
 
 
 
Vi afventer udmelding fra det politiske system 
 
 
Klasserne har holdt forældremøder på alle årgange og i november begynder alle lærings- og trivselssamtalerne. 
 
 
 
 
Vi afventer udmelding fra CEIS vedr. procesplan for fremdrift af udmøntning af kapacitetsplanen. 
 
Ny ansættelser: 2 lærere og 2 pædagoger er ansat- 
 
 
Der har været – arrangementer vedr.: Nej til Hash- ja til det gode liv. Og 8. november afholdes der uddannelsesmesse. 15. november afholder det ”store ” elevråd elevrådsmøde. 
 
 
 
 
Referent Helle Seliger