Dagsorden Skolebestyrelsesmøde på Herlev Byskole afd. ENG, onsdag d. 25.10. 2017 kl. 19-21 
 

  
Deltagere: Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, Mikkel Eskam Weidermann 
 
 Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen 
 
Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger 
 
Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod 
 
Elevrådsrepræsentanter: Lukas og Silvia 
 
 
Dagsorden: 
Kl. 19:00 – 19.15 
1. Valg af ordstyrer 
 
2. Godkendelse af referat fra møde d. 26.09.17. 
 
KL. 19.15 – 20:30 
3. Det Gyldne Punkt: 
 
Overordnet planlægning og drift

  • Princip for anvendelse af digitale medier  (genbesøg) Kort udveksling af synspunkt vedr. princip  
  • Udviklingsplan for HBS; Opfølgning af igangværende processer og indsatser; Det stærke samarbejde, Det stærke Fællesskab, Den stærke læring og undervisning
  • Trafik-plan opfølgning 
  • Kontakt-forældremøde November 

 
Kl. 20:30 – 20:50  
4. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE) 
 
5. Orientering fra Formand: (V. AS) 
 
6. Orientering fra ledelse (v. HE/HH) 

  • Kommende skolebestyrelsesvalg 
  • Orientering fra forældremøder 
  • Orientering vedr. Kapacitet og bygningsforandring 

 
7. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA) 
 
8. Orientering fra elever 
 
 
KL. 20:50:   
Evt. Orientering vedr. enkelt sager,- (lukket møde) 
 
 
 Med venlig hilsen 
 
Allan Strøbæk       Hanne Hansen  Formand for SB  /   Skoleleder