Referat af skolebestyrelsesmøde på Herlev Byskole afd. ENG Tirsdag d. 26.09. 2017 kl. 19-21 
 

 
Deltagere: Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, , Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama,  
 
 Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen 
 
Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger 
 
Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod 
 
Elevrådsrepræsentanter: Lukas og Silvia Afbud:: Mikkel Eskam Weidermann, Niels Henning Jørgensen 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
Asbjørn blev mødeleder 
 
2. Godkendelse af referat fra møde d. 28.08.17. 
 
Godkendt 
 
3. Det Gyldne Punkt: 
 
 
 Princip for anvendelse af vikarer (genbesøg) 
 Kort udveksling af synspunkt vedr. princip 
 
Genbesøg: Opmærksomhedspunkter- -Hvilke vikarsituationer fordrer information/kommunikation/orientering. -Hvor ofte bliver vikarløsningen samlæsning…? -Målet er at sikre optimal trivsel og faglighed 
Herlev   Kommune 
 
Herlev Byskole Engskolevej 1 2730 Herlev 
 
Telefon  44 52 56 26 Telefax  44 92 09 61 
 2 
 Planlægning af Kontaktforældre-møder 
 Kontaktforældremøde med SB vedr: ? 
 Forældrerådsmøder- fritidsdel,-  
 
Vi fastholder årshjulet for skolebestyrelsens samarbejde med kontakt-trivselsforældrene. 1. Forældrerådsmøde, hvor der er fokus på fritidstilbuddet på HBS- oplæg ved faglige ledere. 2. Kontaktforældremøde med temaet- Digital dannelse- oplæg ved repræsentanter fra Børns vilkår. 3. Årsmøde med evt. valg af ny skolebestyrelse -Oplæg på skoleniveau -Dialog på afdelingsniveau -Refleksion efterfølgende på klasseniveau. 
 Indhold til hjemmesiden fra SB 
 ( Kort debat om oplysninger, orientering om indsatser mm.) 
 
Skolebestyrelsens fane skal indeholde: -Principper -Dagsordner +referater -Medlemmer -Oversigt over og beskrivelse af Trivsel- og kontaktforældre -Årsberetninger 
4. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE) 
 
Temaerne var: Overgang til ungdomsuddannelserne Budget 
 
5. Orientering fra Formand: (V. AS) 
 
Budgettet tages til efterretning(Høringssvar) 
6. Orientering fra ledelse (v. HE/HH) 
 Budget 18 – orientering 
 
 Trafik-politik,- udvalget skal i gang med arbejdet,- hvad mener SB,- vedlagt eksempel fra Kildegårdskolen 
 
 
Der er afsat ”ekstra” midler til: -Børn der er udfordret -Udearealer -Idrætsklasse -Dækning af Lindehøjskolens underskud. 
 
 
 
Hanne og Denis udarbejder et oplæg 
7. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA) 
 
Asbjørn har afsluttet sin TR- uddannelse Der er ansat nye kolleger 
 
8. Orientering fra elever 
 
8.klasserne har været på skills-dag I overbygningen er der holddannelse i faget matematik Der er afholdt elevrådsmøder og de ældste skal på elevrådskursus. 
 
Andet  
Intet. 
  
 
Referent- Helle Seliger