Dagsorden Skolebestyrelsesmøde på Herlev Byskole afd. ENG, tirsdag d. 26.09. 2017 kl.19-21 


Deltagere: Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, Mikkel Eskam Weidermann 
 
 Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen 
 
Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger 
 
Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod 
 
Elevrådsrepræsentanter:  
 
 
Dagsorden: 


Kl. 19:00 – 19.15 
1. Valg af ordstyrer 
 
2. Godkendelse af referat fra møde d. 28.08.17. 
 
KL. 19.15 – 20:30 
3. Det Gyldne Punkt: 

  • Princip for anvendelse af vikarer (genbesøg) Kort udveksling af synspunkt vedr. princip 
  • Planlægning af Kontaktforældre-møder Kontaktforældremøde med SB vedr: ? Forældrerådsmøder- fritidsdel,- AS/HH? 
  • Indhold til hjemmesiden fra SB ( Kort debat om oplysninger, orientering om indsatser mm.) 

 
Kl. 20:30 – 20:50 
4. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE) 
 
5. Orientering fra Formand: (V. AS) 
 
6. Orientering fra ledelse (v. HE/HH) 

  • Budget 18 – orientering 
  • Trafik-politik,- udvalget skal i gang med arbejdet,- hvad mener SB,- vedlagt eksempel fra Kildegårdsdskolen 
  • Uge 43 i Herlev Kommune 
  • Orientering fra forældremøder 
  • Orientering vedr. Kapacitet og bygningsforandring 

 
7. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA) 
 
8. Orientering fra elever 
 
KL. 20:50:   
Evt. Orientering vedr. enkelt sager,- (lukket møde) 
 
 
 Med venlig hilsen 
 
Allan Strøbæk       Hanne Hansen  Formand for SB  /   Skoleleder