Dagsorden Skolebestyrelsesmøde på Herlev Byskole på afd ENG, Mandag d. 28.08. 2017 kl. 9-21 
 

 
Deltagere: Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, Mikkel Eskam Weidermann 
 
 Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen 
 
Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger 
 
Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod 
 
Elevrådsrepræsentanter: Der er ikke pågået valg  
 
 
Dagsorden: 
Kl. 19:00 – 19.15 
1. Valg af ordstyrer 
 
2. Godkendelse af referat fra møde d. 20.06.17. 
 
KL. 19.15 – 20:30 

3. Det Gyldne Punkt: 
 

 • A: Værdiregelsæt
  • Ordensregler
  • Princip for håndtering af klageinstans vedr. elevmobning 

 

 •  B: Økonomi
  • Budgetstatus 2017
  • Budgetforslag 2018 

 
 

 •  C: Skoleårets indsatser 
  • Profilering
  • Løft af Top og Bund
  • Digitale midler 

 
 
 
Kl. 20:30 – 20:50  
 
4. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE) 
 
5. Orientering fra Formand: (V. AS) 
 
6. Orientering fra ledelse (v. HE/HH) o Kapacitets-forandring o Skoleårets begyndelse o ESKO 
 
7. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA) 
 
8. Orientering fra elever 
 
 
KL. 20:50: 
 
 
Evt. Orientering vedr. enkelt sager,- (lukket møde) 
 
 
 Med venlig hilsen 
 
Allan Strøbæk       Hanne Hansen  Formand for SB  /   Skoleleder