Ordens- og samværsregler på Herlev Byskole

Skolen og forældrene har et fælles ansvar for, at det enkelte barn og klasserne som helhed får et skoleforløb, som er præget af anerkendelse, ansvarlighed, fællesskab, tryghed og udfordringer.

På Herlev Byskole bruger vi et positivt sprog

Det betyder at:

 • Vi har en positiv og anerkendende tone i skrift og tale

 

På Herlev Byskole opfører vi os hensynsfuldt

Det betyder at:

 • Vi lytter til hinanden
 • Vi hjælper hinanden
 • Vi holder aftaler
 • Vi rydder op efter os

 

På Herlev Byskole møder vi parate til at deltage i fællesskabet.

Det betyder at:

 • Vi møder til tiden
 • Vi er udhvilet og friske og har spist morgenmad
 • Vi møder velforberedte.

 

På Herlev Byskole er vi bevidste om, hvilke signaler vores påklædning sender

Det betyder at:

 • Forældrene sørger for, at eleven møder i skole påklædt efter årstiden og skoledagens indhold.
 • Vi ikke har overtøj på inde.

 

På Herlev Byskole sikrer vi kodeks for god kommunikation

Det betyder at:

 •  Det enkelte lærerteam aftaler kommunikationsform og rammer med klassens forældre.
 •  I undervisnings- og læringssituationer skal mobiltelefoner holdes slukkede, medmindre lærer/pædagog siger noget andet.

 

På Herlev Byskole er sund kost og motion en del af hverdagen.

Det betyder at:

 •  Vi som hovedregel spiser sundt og dyrker motion.