Bilag 1 til HBS trivselspolitik

 Definition af mobning

Der er tale om mobning hvis en eller flere personer gentagne gange over tid, ikke bliver respekteret, når de sætter deres grænser. Det kan være mellem to parter eller flere mod en. Mobning kan have forskellige udtryk:

  • Verbal nedgøring (skældsord, øgenavne, sarkasme, ironi, trusler, latterliggørelse mv.)

  • Fysisk nedgøring (slag, skub, tilbageholdelse, ødelæggelse af andres ting mv.)

  • Indirekte nedgøring (sladder, udelukkelse, usynliggørelse, ubehagelige blikke, tilbageholdelse af information, påførelse af skyld og skam mv.)

På Herlev Byskole har vi fokus på at lære at sætte og respektere grænser.

Vi opererer med en krænker og et offer. Offeret har et ansvar for og skal måske hjælpes til at sige fra mere tydeligt selv. Krænkeren skal hjælpes til at blive bedre til at respektere andres grænser.

Vi skelner mellem mobning og adfærdsregulerende leg/opførsel (f.eks at en elev kun vil lege med, hvis han/hun kan spille ”kongen” hver gang, og dette medfører der ikke er plads til en ligeværdig udfoldelse af leg/samvær).

 

Bilag 2 HBS trivselspolitik maj 2014

Definition af og syn på konflikter

Konflikter er uoverensstemmelser, der medfører spændinger i og mellem mennesker.

Konflikter er en del af alle menneskers liv hele livet. Derfor er det vigtigt, at vi lærer at gribe dem og handle i dem. Det kan sammenlignes med det at lære at læse – børn skal også lære at agere i et konflikthåndterende sprog og ageren.

Alle voksne omkring barnet, ansatte som forældre, har et særligt ansvar som rollemodeller.

På Herlev Byskole lærer vi om konflikters indre mekanismer. Vi opererer med konflikt optrappende sprog og konflikt afspændende sprog.

 

Bilag 3 HBS trivselspolitik maj 2014

Ideer til trivselsfremmende aktiviteter.

Forældre

  • Arrangere legegrupper som udfordrer vante grupperinger.

  • Klasseture i fritiden i nærområdet (svømmehal, fodboldkampe, skøjtehal, Kildegården eller bålture i Hareskoven)

  • Møde om fællesforståelse at konflikt -perspektiver, -sprog og håndtering.

  • Snak på forældremøder om fælles holdninger til fødselsdage, fester mv. så der bliver mulighed for alle at komme med og gå evt. sammen hvis det er for stort arbejde at holde fødselsdag alene.

  • På forældremøder: del erfaringer om hverdagens små og store problemer f.eks. sengetider, fester, alkohol mm.

  • Fællesspisning og lege mellem børn og forældre.

  • Få traditioner over året: f.eks.:

Sensommertur ved en bålplads, klassefest (man kan låne skolen eller i SFO), julebanko, film aften, spille aften. pigetur til Lyngby ? Drengetur: fodbold fiskeri…