Trivselspolitik for Herlev Byskole. Vedtaget maj 2014.

 

Princip

God trivsel på Herlev Byskole

Formål

Alle elever og ansatte på Herlev Byskole trives og udvikles. Vi skaber et hensynsfuldt og rummeligt miljø, hvor der er plads til alle, og hvor forskellighed er en styrke.

Børn og voksne føler sig velkomne og oplever, at skolen er et udviklende og rart miljø at være i. God trivsel er grundlaget for, at eleverne er klar til at lære.

Princippet omhandler

Pejlemærker for hvordan der opnås god trivsel på skolen. Principper for godt psykisk undervisningsmiljø med respektfulde relationer mellem skolens elever indbyrdes og mellem ansatte og elever. Forældrenes rolle i dette.

Princippet omhandler ikke

Inklusionsproblematikker, politik for personaletrivsel.

Princippet bygger på

Antagelsen om at alle er værdifulde i fællesskabet. Alle, ansatte, elever og forældre har ansvar overfor fællesskabet og den gode trivsel. Vi arbejder med trivsel løbende i hele skoleforløbet. Skolen bidrager til, at eleverne udvikler konflikthåndteringskompetencer. Skole og forældre skaber positive alternativer til negative samværsformer blandt elever.

En udmøntning af Herlev Kommunes politik på området.

Skolebestyrelses anbefalinger

Herlev Byskole og forældrene har et fælles ansvar for, at det enkelte barn og klassen som helhed får et skoleforløb, som er præget af tryghed, trivsel og udvikling.

Det skal være tydeligt for alle, at mobning og krænkende adfærd ikke er tilladt på Herlev Byskole, og at alle ansatte, børn og forældre arbejder for denne målsætning.

 

Derfor arbejder vi ud fra følgende målsætninger:

Personalet:

 • At der i alle klasser til stadighed er fokus på trivselsfremmenede initiativer.
 • At give lærere og pædagoger kompetencer i konflikthåndtering, så de har redskaber til både at bruge og undervise i konflikthåndtering.
 • At bevidstgøre lærergruppen og pædagogerne om mekanismerne i mobning, og forebyggelse heraf.
 • At personalet har et fælles sprog.

 

Ledelsen:

 • Ledelsen træder til i situationer, hvor lærerne ikke kan komme videre, og hvor der er meget krænkende adfærd fra en elev.
 • Ledelsen markerer alvoren i krænkende adfærd med konsekvenser.

 

Forældre:

 • Alle forældre informeres og inddrages i skolens principper for god trivsel.
 • Forældrene informeres om nogle af de mekanismer, der er i mobning
 • Forældrenes indsats for klassens trivsel er meget vigtig, og skolen forventer, at de bakker op.
  • Prioritere samværet med de andre forældre i klassen
  • Være bevidst om vigtigheden af at være god rollemodel, og at egen attitude over for kammeraterne smitter af på børnene.
  • Opmuntre barnet til at hjælpe andre, så alle har det godt.
  • Sørge for at alle kommer med i fællesskabet, initiere og støtte sociale arrangementer.

Elever:

 • Eleverne lærer at se, at alle har en rolle og et ansvar for at fællesskabet fungerer, og at mobning ikke forekommer.
 • Eleverne lærer, at der altid er noget de kan gøre for at bryde en kultur med mobning
 • Alle elever lærer konflikthåndtering
 • Alle elever ved, at personalet vil hjælpe dem
 • Alle elever ved, at der er andre elever der kan hjælpe, hvis de ikke selv magter det i situationen.

Bilag

 • Definition af mobning (vedhæftet som bilag 1).
 • Definition/syn på konflikter (vedhæftet som bilag 2).
 • Ideer til aktiviteter som er trivselsfremmende. (vedhæftet som bilag 3)