Skolepædagog til Herlev Byskole søges pr. 1.8.17.
 

Herlev Byskole søger en uddannet pædagog, 33 timer ugentligt pr. 01.08.17.

 

Vi søger nu en faglig og pædagogisk dygtig, engageret og udviklingsorienteret kollega som er interesseret i arbejdet i indskoling gennem den hele dag.

Vi søger en uddannet pædagog med følgende kompetencer:

 • Du skal have lyst til og mod på at være en del af en hverdag, hvor indholdet opbygges og udvikles, samtidig med at dagligdagen fungerer

 • Du skal være en del af et team, hvor alle faggrupper samarbejder om opgaven omkring børnene

 • Du skal kunne samarbejde i team og du skal kunne arbejde selvstændigt og gå forrest

 • Du skal kunne tage følgeskab og udføre andres idéer

 • Du skal have ønske om og en evne til, at din faglighed sættes i spil og udfordres

   

Så hvis du tænker ud af boksen, tør vende tingene på hovedet og bringe dine kompetencer i spil på nye måder i både skoletid og fritid, er initiativrig og forandringsklar, er vi måske din nye samarbejdspartner.

Derudover forventer vi, at du:

 • Er pædagoguddannet

 • Er i stand til at motivere og inspirere børn samt arbejde med læring på mange forskellige planer

 • Kan se mening i at organisere skole og fritid som en sammenhængende helhed

 • Ønsker at deltage aktivt i udviklingen af et vidtfavnende læringsmiljø, hvor skole og fritid integreres og tænkes i nye rammer

 • Trives i et forpligtende teamarbejde mellem lærere og pædagoger

 • Brænder efter at arbejde med digitale medier til pædagogiske formål.

 • Har en anerkendende tilgang til børn, forældre og personale

 • Har erfaringer indenfor kreative processer - kan tænke kreativt, altså integrere det kreative i børns hverdag på en spændende måde - kan planlægge og gennemføre

Vi tilbyder:
 

 • En stilling i indskoling; Skole og fritid med ca. 265 børn, 11 pædagoger samt studerende.

 • En engageret personalegruppe der arbejder målrettet med pædagogiske indsatsområder.

 • En uddannelsesinstitution.
   

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Faglig leder Line Bech Pedersen eller Skoleleder Hanne Hansen på tlf. 4452-5606
Ansøgningen skal vedlægges relevant dokumentation af uddannelse og oplysning om tidligere beskæftigelse. Sidste frist for ansøgningen er fredag d. 19.5.17. Samtaler vil blive afholdt tirsdag d. 30.5. fra kl. 15.

I Herlev Kommune arbejder vi ud fra et fælles pædagogisk grundlag i forhold til værdier i dagtilbud, samt ud fra Herlev Kommunes børnepolitik. Respekt, anerkendelse, åbenhed og nærvær er grundlæggende i børnepolitikken i forhold til både børn, forældre og ledelse af en pædagogisk institution