Kære elever og forældre på Herlev Byskole

Velkommen tilbage på Byskolen,-

Skolestart er noget ganske særligt,- der summer af aktivitet på skolen, forventninger bliver italesat og smilene er store.

I uge 31 har skolens lærere og pædagoger arbejdet benhårdt for at blive klar til at tage imod vores elever.

Lærerne har deltaget i kompetenceudvikling om skolens indsatsområder og har deltaget i Herlev Kommunes fælles lærerdag i Medborgerhuset, hvor årets tema er digitalisering i skolen.

Skolepædagogerne skal ligeledes på kompetenceudviklingsdag og har brugt tid og energi på sige goddag og velkommen til de mange børn der er vendt tilbage efter dejlig sommerferie.

Planlægning af skoleåret er af alle blevet arbejdet ihærdigt med, således at linjerne er lagt omkring læringsmål og forventninger til arbejdet med disse.

Ligeledes har de knoklet med, at lokaler og fællesarealer alle fremtræder venlige og inviterende til ibrugtagning mandag morgen.

Skolens personalegrupper knokler og sammen bliver vi klogere og udvikler os til gavn for børn og unge på Herlev Byskole.

Vi har drømme, visioner og ambitioner om kontinuerligt at udvikle en skole, der har øje for den fremtid, der kommer os i møde.

Vi arbejder med udgangspunktet, at vi er i bevidst udvikling, vi har et mål om, at alle børn og unge skal trives og være i progression. Byskolen er for deres skyld. Det er vores kerneopgave. Herlev Byskole er et godt lære – og værested fra kl. 6.30 – 20.00, i skole og fritid.

Der er ingen tvivl om, at jeres – forældrenes – interesse og aktive deltagelse i børnenes skoleliv er en faktor, der har betydning for deres trivsel og udvikling, sammen med lærere, pædagoger og skoleledelse, er vi sammen om, at gøre det bedste vi kan for Byskolens børn og unge.

Renovering,- Herlev Byskole er deltager i kommunens store energi-renoveringsprojekt, ESKO.

I den forbindelse har afd. Elverhøj i sommerens løb fået udskiftet vinduer på mellemtrin og front, samt fået udskiftet lysarmaturer og lofter er blevet isoleret.

I uge 34 udskiftes hoveddøre og hen over skoleåret vil der være et par mindre opgaver. Næste sommer gælder det så udskiftning af vinduer i resten af bygningen. Vi kommer til at rykke rundt på elever, men mere om dette senere.

I 2017/18 kommer turen så til afd. Eng, hvor der b.la skal udskiftes lofter.

Vi ved at vores skole er godt brugt, - det slider på bygninger at blive brugt af ca. 845 børn og unge. Vores personaler og vores teknisk-servicemedarbejdere arbejder hver dag med at tage hånd om det stille forfald. I september vil vi have en indsats omkring, at Byskolen er et lære – og værested, hvor der er ryddes op og hvor vi passer godt på også gamle vægge og møbler. Vi vil arbejde ud fra devisen: Kvalitet smitter! Herlev Byskole, August 2016

Hanne Hansen, Skoleleder Herlev Byskole Side 2

Forårets mange ideer fra lærere og pædagoger til at skabe en endnu bedre læring for vores børn sættes nu i værk,- det betyder b.la. at vi i år i 0.-3. kl. vil gå i gang med projekt Læsehest, som sætter fokus på daglig læsning.

Vi flytter læringsrummet ud, hvilket vil betyde, at 3.-6. kl. i uge 34 skal gå i skole og SFO/Klub på Kildegården. Her vil der være fokus på et anvendelsesorienteret aspekt af læringsmål og undervisning. Forældre og elever vil høre nærmere om dette via info fra klasselærere.

Overbygningen vil opleve endnu mere holddannelse og mere samarbejde på tværs af klasser, årgange og fag.

Ligeledes har input fra forældreevaluering af 6. kl. skoleår medført forandringer. Vi skal have fokus på en glidende overgang og arbejder ud fra at "Kendskab giver venskab".

6. kl. skal b.la. have undervisning i fransk sammen på henholdsvis Eng og Elverhøj og 6. kl. skal have faget Madkundskab på afd. Eng.

I sommerens løb har vi fået ansat nye lærere og pædagoger, vi håber I vil være med til at tage godt imod dem.

Vi har også fået indmeldt flere elever, tag godt imod dem og deres forældre, byd ind med invitationer og samvær, det gør det nemmere at være ny.

Trafik, - I bedes alle være opmærksomme på børn og voksne i trafikken på vores to skoler. Vis hensyn, brug parkeringspladserne, overhold skiltningen og pas godt på hinanden.

Vi glæder os til et nyt og godt skoleår, Vi glæder os til samarbejdet med jer.

Vel Mødt

Med Venlig Hilsen

Hanne Hansen

Skoleleder, Herlev Byskole