Kære forælder

Næste år i 2017 fylder dit barn 6 år. Det betyder, at hverdagen i børnehaven slutter, og et nyt kapitel begynder i skolen og skolefritidsordningen (SFO).

Skolerne er inddelt i distrikter efter bopæl, og dit barn er tilknyttet den skole, hvor barnet har fast bopæl, eller den skole som barnets børnehave er tilknyttet. Hvis du har børn, der i forvejen går på en anden skole end distriktsskolen, har I mulighed for at vælge samme skole og SFO.

Du kan finde en oversigt over skoledistrikterne på herlev.dk/skolestart

Indskriv dit barn til skole i november

Dit barn bliver udmeldt fra børnehaven den 30. april 2017, men du skal allerede indskrive dit barn til skole via indskrivning.dk fra den 1. november til og med 1. december 2016.

Her indskriver du samtidig dit barn til SFO med start den 1. maj 2017.

Kom til infomøde og hør om skolestart

De tre folkeskoler i Herlev holder informationsmøder, hvor du kan høre mere om skolestart lige fra overgangen fra børnehave, hverdagen i SFO og skole og andre relevante informationer. Infomøderne finder sted på følgende datoer:

Kildegårdskolen - mandag den 7. november 2016, kl. 18.30–20.00 Hvor: Kildegårdskolen Vest, Dildhaven 40

Herlev Byskole - tirsdag den 8. november 2016, kl. 18.30–20.00 Hvor: Herlev Byskole, afdeling ENG, Engskolevej 1

Lindehøjskolen - onsdag den 9. november 2016, kl. 18.30–20.00

Hvor: Lindehøjskolen, Borgerdiget 105.

Valg af anden skole eller privatskole

Hvis du ønsker, at dit barn skal indskrives på en anden folkeskole i Herlev end distriktsskolen, kan du ansøge om dette, når du indskriver dit barn via indskrivning.dk Ansøgningen bliver behandlet efter reglerne om frit skolevalg, som du kan læse mere om på herlev.dk/skolestart

27. oktober 2016

Journalnr. 163-2016-17596 Herlev Kommune • www.herlev.dk • Hovednummer tlf. 4452 7000 • CVR 63640719 Hvis du ønsker, at dit barn skal indskrives på privatskole, skal du angive dette via

Hvis du ønsker, at dit barn skal indskrives på privatskole, skal du angive dette via indskrivning.dk. Dit barnet kan fortsætte i børnehave indtil den 31. juli 2017, men det kræver, at du senest den 1. februar 2017 sender dokumentation for, at dit barn er optaget på privatskolen. Du skal sende dokumentationen til [email protected]

Er mit barn skoleparat?

Udsættelse af skolestart sker på baggrund af en individuel vurdering af dit barns udvikling og skoleparathed. Vurderingen foretages af PPR, og du skal selv kontakte PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) enten via mail til [email protected] eller ved at ringe til tlf. 44 52 56 50.

Hvis du vil søge om udsættelse af skolestart, skal du udfylde et ansøgningsskema om udsættelse af skolestart. Skemaet finder du på herlev.dk/skolestart.

Ansøgningsskemaet skal sendes til Center for Dagtilbud og Skole senest den 31. december 2016 via [email protected]. Se evt. herlev.dk for oplysninger om fremsendelse af sikker post.

Få mere at vide om skolestart og skolerne

På herlev.dk/skolestart kan du læse mere om skolestart og valg af skole, om skoledistrikter og finde links til skolernes egne hjemmesider. Har du ikke fået svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Center for Dagtilbud og Skole på [email protected] eller ved at ringe til tlf. 44 52 70 00.

Vi glæder os til at byde dit barn velkommen i en af vores skoler.

Venlig hilsen

Michael Hougaard Olsen

Centerchef for Center for Dagtilbud og Skole