Velkommen til Herlev Byskole

På Herlev Byskole arbejder vi med, at skolen er vores skole, hvor vi med udgangspunkt i den enkeltes og de fælles muligheder styrker og udvikler krop, hjerne og hjerte. Her udvikler vi bæredygtige mennesker til den virkelighed, som kommer dem i møde.

 

Læse mere herunder:
http://herlevbyskole.skoleporten.dk/sp/p575091/text/Velkommen

Trafikpolitik

Vi arbejder med FN's verdensmål

Velkommen til Herlev Byskole

Vi vil sætte fokus på trafiksikkerheden omkring skolen.

I folkeskoleloven står der, at færdselslære er et obligatorisk emne, som alle elever skal undervises i.

Skolebestyrelsen besluttede derfor at nedsætte et udvalg, som fik følgende kommissorium:

  • At udarbejde principper for trafikundervisningen på skolen
  • At komme med forslag til, hvordan alle sikrest kan færdes til og fra skolen herunder sikre skoleveje

Kære forældre, tag godt imod politikken og hjælp alle med at overholde den.

Med Venlig Hilsen
Skolebestyrelsen ved Herlev Byskole,
Efterår 2017

http://herlevbyskole.skoleporten.dk/sp/p572614/text/Trafikpolitik Herlev Byskole

 

 

 Vores børn og unge har som kommende voksne, et særligt ansvar for fremtiden. Derfor må vi klæde dem på til at ændre den kurs, vi i generationer har ført – en kurs som ikke har været bæredygtig. Som voksne må vi derfor støtte de unge i den proces.


I uge 10 vil hele skolen arbejde med verdensmålene.

Verdensmålene er vigtige at kende for både børn og voksne, fordi de vil få stor betydning for udviklingen i verden.

Verdensmålene består af i alt 17 mål – og hele 169 delmål – som handler om at løse mange af klodens største problemer inden 2030. Vi skal gøre en ende på ekstrem fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed, og bekæmpe klimaforandringer. Vi skal alle – kort sagt – kunne leve et godt liv nu og samtidig give verden videre i ordentlig stand til vores børn. FN har således sat fælles kurs mod en bæredygtig fremtid for alle på planeten Jorden – en langt større udfordring end at lande på månen.

I 2030 skal børn og unge vokse op i en verden uden sult og fattigdom, hvor alle er lige, og naturen og klimaet har det godt.

Millioner af børn, unge og lærere over hele verden er med til at sikre, at vi når det.

I kan læse meget mere om verdensmålene på http://www.verdenstime.dk

 

 

1. maj begyndte 85 spændte elever på Herlev Byskole.
49 på afd. Elverhøj og 36 på afd. Eng.
Med velkomst og taler og musisk velkomst fra de ældre elever blev dagen skudt igang.

Vi glæder os til at lære vores nye elever og forældre at kende.
VELKOMMEN

 

 

Facebook

Film om Herlev Byskole